Avaleht Sport Noortespordi korraldajad allkirjastavad hea tava kokkuleppe
Noortespordi korraldajad allkirjastavad hea tava kokkuleppe

Noortespordi korraldajad allkirjastavad hea tava kokkuleppe

Noortespordi korraldajad ja suunajad allkirjastavad kolmapäeval hea tava kokkuleppe, millega kohustuvad järgima alaealiste spordiharrastajate huve nii, et saavutatud tulemused oleksid lastele, lastevanematele, korraldajatele ja ühiskonnale parimad.

“Erinevate kooli- ja noortespordiga seotud organisatsioonide vabal tahtel sõlmitud kokkulepe on mõnikord seadusestki tõhusamad. Noortespordi esmane ülesanne on laste füüsiline ja vaimne areng. Kui tippspordis tahavad kõik võita, siis noortespordis on esikohal rõõm spordist,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.

Hea tava kokkulepe väärtustab valikuvabadust ning tunnustab alaealiste õigust klubide ja huvikoolide vahetamiseks. Alaealistel on põhimõtteline õigus treenida ja võistelda oma parima äranägemise järgi ning vastavuses üldiste reeglitega.

Alaealiste sportlaste ühest spordiorganisatsioonist teise üleminekul tagab hea tava järgimine, et kõik üleminekuga kokkupuutuvad isikud ja asutused lähtuvad ülemineku korraldamisel sarnastest põhimõtetest. Hea tava toob välja üleminekutega seotud enimlevinud probleemid ja annab soovituslikke käitumisjuhiseid, mis ühise kokkuleppena täiendavad vastavat valdkonda reguleerivat seadusandlust.

Esimestena allkirjastavad täna hea tava kokkuleppe haridus- ja teadusministeerium, Eesti Akadeemiline Spordiliit, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Kutsekoolispordi Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Lastekaitse Liit ja kohalike omavalitsuste spordikoolide nimel Rakvere Spordikool.