Avaleht Sport Jaanikese motokompleks sai rahasüsti
Jaanikese motokompleks sai rahasüsti

Jaanikese motokompleks sai rahasüsti

Valga vald sai Jaanikese motokompleksi arendamiseks MATA ehk maakondliku arenguvõrgustiku nõusoleku toetusele suurusjärgus 125 000 eurot, millele lisandub 53 000 eurot omafinantseeringut. Kavandatava projektiga parandatakse kompleksi tehnilisi võimalusi.

Valga vallavolikogu otsustas pikalt kasutuseta seisnud legendaarse motokompleksi vallale omandada möödunud kevadel ning 240 000 euro eest vahetaski keskus omanikku. Juba suveperioodil toimus Jaanikeses mitmeid üritusi, muuhulgas Euroopa karikavõistlused. Esialgu võttis kompleksi enda hoolde Valga Sport, kes panustas palju ürituste ettevalmistustöödesse ja ala koristamisse. „Korrastasime Jaanikese kodulehe ja Facebooki konto ning võtsime haldamise üle. Samuti paigaldasime kompleksi turvakaamera ja tõkkepuu. Kehtestasime ka Jaanikese kasutamise hinnakirja. Lisandusid hooldustööd ja niitmised ning häiretele reageerimine,” rääkis Jaanikese koostöökogu kohtumisel Meelis Kattai.

Suve jooksul viis Valga vallavalitsus läbi avaliku ideekorje, et koguda vallaelanike mõtteid ja ootusi seoses motokompleksi tulevikuga. Valdavalt nägid küsitlusele vastanud Jaanikese tulevikku moto- ja autospordikeskusena, kuid sooviti ka kettagolfirada ning seiklus- ja vabaajaveetmisparki. Nii ideekorje kui ka kokkukutsutud koostöökogu eesmärgiks on kaasata erinevaid eksperte ja motohuvilisi, et ühiselt parimad lahendused välja töötada. Sel sügisel toimus Jaanikese motokompleksi koostöökogul mitu kohtumist, kus arutleti keskuse arendamise võimaluste üle ning kas ja kuidas liita tehnikaspordile ka perepuhkuse võimalusi. Muu hulgas mõeldi seikluspargi ja kettagolfiraja ehitamise peale, kuid motospordieksperdid tõid idee juures miinusena välja külastajate ohutuse tagamise. “Oluline on kaasata erinevad võistlusformaadid ja tehnikaspordialad, et keskusele piisavalt kasutust anda,” arvas väliseksperdina kohtumisele kaasatud Urmas Peegel, kes tegeleb tehnikaspordi võimaluste arendamisega Võrumaal.

Esimesteks suuremateks investeeringuteks täpsustab Valga vallavalitsus keskuses kavandatavaid tegevusi ja jätkab projekti täpsema väljatöötamisega. Vaja on koostada ka ala detailplaneering, mis võtab omajagu aega. Arendusvaldkonna asevallavanema Viktor Mägi sõnul on kõigepealt tähtis välja töötada Jaanikese kompleksi kui terviku vaade, et sinna mahuksid ära erinevate huvigruppide tegevused. „MATA toetuse saamiseks on vaja täpsustada projekt ja esitada see märtsiks Riigi Tugiteenuste Keskusele. Selle projekti raames oleme plaaninud ehitada rajale niisutuse, valgustuse, tehnika pesemisvõimalused ja hooldemasinate parkimisvõimalused. Valgustus on plaanis rajada selliselt, et see valgustaks vajadusel võimalikult suure ala, et saaks ka pimedal ajal tervisespordiga tegeleda,” rääkis Mägi.

Valga Jaanikese motokompleks rajati 1960. aastal ja oli sealt alates populaarne motospordi keskus. Viimased ligi viis aastat on kompleks suuresti kasutusest väljas seisnud, oodates uusi ideid, milline võiks olla Eesti-Läti piiri läheduses asuva looduslikult kauni keskuse parim rakendus.