Avaleht Sport Sel nädalal toimuvad Tartus huvihariduse ja -tegevuse 2022. aasta toetuse infopäevad
Sel nädalal toimuvad Tartus huvihariduse ja -tegevuse 2022. aasta toetuse infopäevad

Sel nädalal toimuvad Tartus huvihariduse ja -tegevuse 2022. aasta toetuse infopäevad

Sellel sügisel algab Tartus järkjärguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvamaks üleminekuks ja COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras. Taotlemise tingimuste tutvustamiseks korraldatakse kaks infopäeva.

Erahuvikoolidele, spordiklubidele ja -koolidele ning rahvakultuuri- ja noorte huvitegevuse ühingutele tutvustatakse huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemise tingimusi 26. ja 27. augustil Zoomi keskkonnas. Mõlema infotunni sisu on sama. Infotunnid salvestatakse ja need on järelvaadatavad kuni 1. oktoobrini.

2022. aastaks antakse huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetust 2020. aastal esitatud taotluste alusel (sh saavutustoetust kultuurivaldkonnas) ehk toetussummat arvestatakse 2020. aasta 1. novembriks kinnitatud harrastajate arvu järgi. See tähendab, et 2021. aastaga samas mahus toetuse saamiseks ei pea ühing uut taotlust esitama, kuid hiljemalt 1. oktoobriks on vaja Tartu linnaportaalis kinnitada, et vastavalt võimalustele jätkati tegevusega 2021. aasta kevadhooajal COVID-19st tingitud piirangute ajal ja tegevust jätkatakse ka 2021/2022. õppeaastal.

Olukorras, kus spordiklubi või spordikool soovib toetust saada kõrgema koefitsiendiga kui 2021. aastal, tuleb taotlus esitada vastavalt seni kehtinud süsteemile ja toetust antakse tegeliku harrastajate arvu järgi.

Kui 2021. aastal toetust saanud ühingu senises tegevusvaldkonnas harrastajate arv oluliselt kasvab, võib vastavalt kultuuriosakonna kehtivate huvihariduse ja huvitegevuse toetusmeetmete alusel esitada 1. oktoobriks taotluse kõigi enda harrastajate kohta. Harrastajate arvu oluliseks kasvuks loetakse vähemalt 20% suuremat harrastajate arvu.

Ühingud, kes 2021. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks tegevustoetust ei saanud või seda ei taotlenud, saavad 2022. aastaks toetust taotleda vastava tegevustoetuse korra kohaselt. Selleks tuleb hiljemalt 1. septembriks esitada uus taotlus, 1. oktoobriks harrastajate nimekirjad ning 1. novembriks peavad harrastajad (alaealiste puhul nende seaduslikud esindajad) osaluse kinnitama. Toetust on õigus taotleda nii praegu tegutsevatel kui ka tegevust alustavatel ühingutel.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiab Tartu linna kodulehelt.