Avaleht Sport Tartu spordiparki kavandatakse suusahüppemäge, lasketiiru ja krossirada
Tartu spordiparki kavandatakse suusahüppemäge, lasketiiru ja krossirada

Tartu spordiparki kavandatakse suusahüppemäge, lasketiiru ja krossirada

Täna esitleti Tähtvere puhkepargis asuva spordipargi eskiisi, millel kujutatakse uute rajatistena suusahüppemäge, lasketiiru ja maastikuratta krossirada.

Lisaks laienevad oluliselt sportimisvõimalused: projekteerimisel on Baltimaade suurima jõulinnaku arendus, mis pakub võimalusi ka erivajadustega harrastajatele, eakatele ja lastele, selle kõrvale paigutub aga võimlemisala. Slackline on juba avatud ja plaanis on ka BMX-raja ümberehitus.

“Tartu linnaruumi arendamisel on olulisel kohal aktiivset eluviisi toetav linnakeskkond. Tähtvere puhkepark on linlaste seas armastatud vaba aja veetmise koht. See täieneb mitmete liikumist soosivate tegevustega, kus võetakse arvesse kõiki eagruppe,” ütles linnapea Urmas Klaas.

Jõulinnaku ehitusega alustatakse 2022. aastal. Embach Ehitus toetab erinevate rajatiste valmimist kokku 100 000 euroga.

Lisaks kavandatakse dendropargi uuendamist. Kohtumisel kirjutasid Urmas Klaas ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen alla koostöölepingule, mille järgi linn ja ülikool algatavad dendropargi ja maaülikooli kinnistute ühtse maastikuarhitektuurse projekti. Dendropargis võib tulevikus kohata loodusõpperada, kasealleed ja pesi õuesõppeks või jalutuskoosolekuteks. Pargis hakkavad olema madal seiklusrada ja väike mäesuusanõlv. Emajõeäärne rannaala seotakse dendropargiga ning plaanitakse rohkem piknikualasid ja sportimisvõimalusi rannas.

Tartu Sport esitles puhkepargi rulapargi eskiisi, kus uue rajatisena on esitatud pumptrack. Valmis olemasoleva laste- ja noortepargi kaasaajastamise ja renoveerimise visioon.

Eskiiside koostamiseks viidi läbi geodeetilised mõõtmised ja dendropargiuuringud ning koostati dendropargi hoolduskava. Puhkepargi arendamisel arvestatakse lähedalasuvate hoonetega, mistõttu valmis liiklusuuring.

Tähtvere puhkepark on Tartu linnas asuv populaarne rekreatsiooniala, mida haldab 2019. aastast linna allasutus Tartu Sport. Puhkepark on 54-hektariline maa-ala, mille territoorium koosneb spordipargist, dendropargist, rulapargist, laste- ja noortepargist ja laululavast.