Avaleht Sport Spordipoliitika eesmärgiks on ausa mängu põhimõtted
Spordipoliitika eesmärgiks on ausa mängu põhimõtted

Spordipoliitika eesmärgiks on ausa mängu põhimõtted

1056922_51496901Kultuuriministeeriumi koostatud Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 näevad ühe prioriteetse arengusuunana ette ausa mängu põhimõtete, samuti heade tavade ja reeglite täitmise tagamise, milleks propageeritakse sihipäraselt ja terviklikult spordieetikat.

Selleks propageeritakse sihipäraselt ja terviklikult spordieetikat, korraldatakse ulatuslikku dopinguvastast ning sporditulemustega manipuleerimise vastast koolitus- ja teavitustegevust, seisab eelnõu seletuskirjas.

Samuti tagatakse dopinguvastaste reeglite järgimine kõigi spordiorganisatsioonide poolt, töötatakse välja spordiorganisatsioonide hea juhtimise tava ning seotakse sellega kõik huvigrupid ja tagatakse lastele ja noortele turvalise sportimise keskkond.

Ühtlasi on eelnõu järgi kavas tugevdada õiguslikku regulatsiooni dopingujuhtumite ja sporditulemustega manipuleerimise ennetamiseks.