Avaleht Sport Mis selgus värskest Tartu tervisespordiküsitlusest?
Mis selgus värskest Tartu tervisespordiküsitlusest?

Mis selgus värskest Tartu tervisespordiküsitlusest?

Tartlaste tervisespordiharrastuse ja tervisespordivõimaluste küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, kui aktiivselt tegelevad tartlased tervisespordiga, kuidas ollakse rahul sportimisvõimalustega ja millised on soovid edaspidiseks.

Peaaegu kõik vastajad pidasid tervisesporti ja liikumist oluliseks. Ligi 90% vastanutest tegeleb sellega vähemalt kaks korda nädalas, ligi 70% kolm-neli korda nädalas. Kolmandik vastanutest liigub suveperioodil nädalas 5-7 tundi ja talvel 3-4 tundi.

Kõige rohkem eelistavad tartlased tegeleda kõndimise ja matkamisega, jalgrattasõidu, jooksmise, suusatamise, võimlemise/vesivõimlemise ja ujumisega. Kolmandik vastanutest on osalenud mõnel tervisespordiüritustel viimasel aastal.

„Tähelepanuväärne, et meil on nii palju aktiivseid inimesi ja seda ka eakamate inimeste seas, kes sooviksid paremaid liikumisvõimalusi, sealhulgas ka rohkem tantsimisvõimalusi,“ ütles linnapea Urmas Klaas.

Rohkem võiks linnas olla matka- ja jooksuradu, omavahel ühendatud valgustatud kergliiklusteid, võrk- ja korvpalliväljakuid, rulaparke ja välijõusaale. Samuti oodatakse rohkem võimalusi kettagolfi harrastamiseks. Tartu lähiümbrusesse soovitakse ka golfi mängimise võimalusi. Rohkem soovitakse linna ujulaid, sh ka väliujulat. Ligi 30% vastanutest tahaks lisaks senistele harrastustele tegeleda ujumisega, kui selleks oleks rohkem võimalusi. Enim oodatud on tervele perele ja eakamatele inimestele mõeldud vabas õhus toimuvad liikumisüritused.

Edaspidistes tervisespordiarendustes soovitatakse linnal senisest enam tähelepanu pöörata Ropka linnaosa ja Tartu maapiirkonna elanikele paremate tervisesporditingimuste loomisele.

Küsitluse viis linna tellimusel läbi Balti Uuringute Instituut. Kokku vastas küsitlusele 1437 inimest vanuses 15–85 aastat.