Avaleht Sport Urmas Sõõrumaa kultuuriministri kõnest Riigikogus: eesmärk on aastaks 2030 kolmekordistada organiseeritult liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu
Urmas Sõõrumaa kultuuriministri kõnest Riigikogus: eesmärk on aastaks 2030 kolmekordistada organiseeritult liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu

Urmas Sõõrumaa kultuuriministri kõnest Riigikogus: eesmärk on aastaks 2030 kolmekordistada organiseeritult liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu

urmas-soorumaa
Urmas Sõõrumaa

Kultuuriminister Indrek Saar pidas täna Riigikogus spordivaldkonna arengut ning tulevikusuundi käsitleva aastakõne ja tutvustas spordivaldkonna arengustrateegia „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“ aruannet.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on kultuuriministri tänane kõne Riigikogus märgilise tähendusega. „See on esimene kord, kui sporditemaatika pälvib nii kõrgetasemelise ja põhjaliku märkamise, mida ministri tänane kõne Riigikogu kõnepuldist kindlasti ka oli. See on märk, et spordi staatus riiklikult olulise valdkonnana on leidnud lõpuks kõrgeimal tasemel tunnustamist,“ hindas kultuuriministri kõne olulisust Sõõrumaa ja lisas: „Arengustrateegia, mille esimesi tulemusi minister täna Riigikogus tutvustas, on valminud Eesti spordiüldsuse kaasabil ja see on saanud ka 2014. a Eesti Spordi Kongressil spordirahva poolse heakskiidu.

„On hea meel, et spordivaldkonna poolse initsiatiivina valminud strateegia on tänaseks saavutanud staatuse, kus see on aluseks riikliku spordipoliitika kujundamisel. Dokument seab neli suurt eesmärki, mis on aluseks spordivaldkonna arenguid puututavatele otsustele ja annavad suuna ellu viidavatele tegevustele. Näitena võib välja tuua rahva tervise parandamise läbi liikumisharrastuse edendamise, mis on andnud konkreetse suuna ka Eesti Olümpiakomitee tegevustele liikumisharrastuse valdkonnas. Meie eesmärk on aastaks 2030 kolmekordistada organiseeritult liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu. See siht on otseselt seotud arengustrateegiaga ja seal kirjeldatud tervikpildiga Eesti spordist ja ühiskonnast aastal 2030.“